RRC Car Wash Tire & Rubber Cleaner 5L / Preparat do mycia opon/gumy (5903228992490)

chwilowy brak towaru

  • Producent: RRCustoms
  • Kategoria: Pielęgnacja felg i opon

Tire & rubber cleaner

RRC CAR WASH TIRE & RUBBER CLEANER to głęboko penetrujący środek zasadowy przeznaczony do mycia gum (opony, gumowe dywaniki itp.). Rewelacyjnie doczyszcza opony i komponenty gumowe samochodu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej, oryginalnej formuły preparat działa natychmiastowo. Separuje cząsteczki brudu, usprawniając ich usunięcie bez szorowania. Pozostawia powierzchnię odtłuszczoną i przygotowaną do aplikacji dressingu. Doskonale sprawdzi się w parze z RRC Tire Dressing. Środek bezpieczny dla felg oryginalnie lakierowanych.

Jak używać:

- Spryskać wybraną powierzchnię za pomocą załączonego triggera.

- Odczekać ok. 1-2 minuty.

- Zmyć wodą za pomocą myjki ciśnieniowej.

- W razie potrzeby powtórzyć powyższe czynności.

- Przy bardzo konkretnych zabrudzeniach wyczyścić mechanicznie szczoteczką.

- Nie stosować na felgi nielakierowane, chromowane i polerowane.

Przeznaczenie:

- Czyszczenie opon i komponentów gumowych.

towar przeznaczonY WYŁĄCZNIE DO użytku fachoweGO.

Uwaga!

- Stosować rękawice ochronne/ubranie ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

- Stosować na chłodne powierzchnie unikając promieni słonecznych.

- Chroń przed słońcem i wysoką temperaturą.

- Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu.

- Nie dopuścić do kontaktu z felgami nielakierowanymi, chromowanymi i polerowanymi.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.

Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

skrupulatnie umyć ręce po użyciu.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

w przypadku połknięcia: Wypłukać usta. NIE powodować wymiotów.

w sytuacji dostania się na skórę (lub na włosy): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody albo prysznicem. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym zastosowaniem.

w przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zastosować określone leczenie.

w sytuacji dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można jewyeliminować. Kontynuować płukanie.

Przechowywać pod zamknięciem.

Zawartość/pojemnik likwidować zgodnie z lokalnymi przepisami.

posiada: Wodorotlenek sodu, wersenian czterosodowy

produkt asygnowanY WYŁĄCZNIE DO wykorzystywania profesjonalneGO.

Skład: <5%: niejonowe środki powierzchniowo-czynne; <5%: EDTA i jego sole

Środki powierzchniowo czynne użyte w preparacie zostały zaklasyfikowane jako z łatwością biodegradowalne.

Produkty najpopularniejsze w kategorii Pielęgnacja felg i opon