• Producent: Aisko
 • Kategoria: Alkomaty
Alkomat Alcovisor® Mark X Plus jest mistrzowskim urządzeniem pomiarowym zapewniającym precyzyjną i szybką analizę zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Tester dostosowany jest do współpracy z drukarką. Znamionuje najwyższym wśród alkomatów podręcznych zakresem pomiarowym (do 6,300 ‰), a także rozdzielczością wskazań do trzech miejsc po przecinku. W urządzeniu jako komórka pomiarowa zastosowany został elektrochemiczny detektor (taki sam, jaki stosowany jest w policyjnych analizatorach), który reaguje jedynie i jedynie na molekuły alkoholu, dzięki temu nie ma możliwości zafałszowania wyniku pomiaru przez inne czynniki lub substancje. Wyniki pomiarów są porównywalne z wynikami uzyskiwanymi na dowodowych analizatorach wydechu. Badanie może być tworzone w jednym z dwóch trybów pomiarowych: pełnym (precyzyjnym) i skróconym (prędkim). Tryb pomiarowy skrócony wykorzystywany jest w sytuacjach, gdy nie jest wymagana staranna znajomość stężenia alkoholu,tylko informacja o tym czy badana osoba znajduje się pod jego wpływem oraz gdy dużą liczba pomiarów należy przeprowadzić w niedługim okresie czasu ( np. Przy „masowej" kontroli pracowników, uczestników imprez sportowych, na dyskotekach, w szkołach, zakładach karnych, jednostkach wojskowych itp.). W trybie tym zamiast tradycyjnego ustnika stosowana jest specjalna nasadka lejkowa. Podczas kontroli nie ma kontaktu ust badanej osoby z nasadką, dlatego może być ona stosowana wielokrotnie. Dzięki takiemu rozwiązaniu można nie tyko skrócić czas badania,również ograniczyć koszty związane ze użytkowaniem jednorazowych ustników.
Alkomat Alcovisor Mark X+
[+] przejrzyj prezentację obrotową

Alkomat Alcovisor® Mark X Plus posiada system zabezpieczający komórkę pomiarową przed zniszczeniem w wyniku niewłaściwie przeprowadzonej próby, układ kontroli korzystnego działania analizatora przed i po każdym pomiarze, zastosowany zegar czasu rzeczywistego oraz pamięć pomiarów – rozwiązania użytkowane w dowodowych analizatorach wydechu. W pamięci testera można zapisać maksymalnie 10.000 wyników pomiarów z datą, godziną ich wykonania oraz wybranym trybem pomiarowym. Informacje te mogą być wyświetlane na ekranie testera lub wydrukowane, gdy do urządzenia podłączona jest drukarka. Uzupełniającą zaletą urządzenia jest możliwość zdefiniowania ustawień analizatora (m.in. Jednostek pomiarowych, siły i czasu wydechu, informacji znajdujących się na wydruku, ilości drukowanych kopii itp.) zgodnie z wymogimi użytkownika.
Urządzenie może być zasilane z 4 baterii alkalicznych 1,5V typ AAA, z gniazda zapalniczki samochodowej albo za pośrednictwem zasilacza sieciowego. Ma sygnalizację rozładowania baterii i funkcję samoczynnego odcięcia zasilania. Czas odcięcia dostosowywany jest w zakresie 1 do 10 min.
Alcovisor ® Mark X Plus sugerowany do intensywnej kontroli trzeźwości pracowników, a także dla użytkowników jednostkowych lubiących precyzję pomiaru (np. Kierowców).

zalety:

 • Podświetlany wyświetlacz TFT 2.4" (65.000 kolorów)
 • Elektrochemiczny platynowy czujka uznanej brytyjskiej producenta
 • Rozdzielczość wskazań do trzech miejsc po przecinku
 • wielki zakres pomiarowy do 6,300 ‰
 • Wysoka precyzyjność i powtarzalność pomiarów
 • rozmaite tryby pomiarowe
 • krótki czas przygotowania do pracy oraz między kolejnymi pomiarami
 • Wynik wyświetlany już po 2 sek.
 • Pamięć 10.000 pomiarów
 • Zapis odmowy wykonania pomiaru
 • Możliwość zdefiniowania zgodnie z wymaganiami użytkownika: jednostek pomiarowych, liczba drukowanych kopii, czasu i siły próbki, czasu wyłączenia
 • Możliwość współpracy z drukarką
 • Funkcja automatycznego odcięcia zasilania
 • Port USB do podłączenia zasilania zewnętrznego
 • zaimplementowany zegar czasu rzeczywistego
 • progresywny wygląd łatwy sposób obsługi
 • ergonomiczna obudowa
 • niepowtarzalny numer seryjny
Przeznaczenie
 • dla użytkowników indywidualnych (np. Kierowców)
 • do badania trzeźwości pracowników w zakładach pracy
 • do kontroli trzeźwości uczestników imprez sportowych
 • do kontroli trzeźwości w szkołach, zakładach karnych, jednostkach wojskowych, szpitalach

Specyfikacja technologiczna:


Warunki pracy/przechowywania

właściwości technologiczne

GWARANCJA Gwarancja na alkomat i czujka: 24 miesiące.

UWAGA! Gwarancja nie jest uzależniona od przeprowadzenia kalibracji. Niewykonywanie kalibracji alkomatu w zalecanym okresie nie sprawia utraty gwarancji.

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Alkomaty