• Producent: AlcoForce
  • Kategoria: Alkomaty

Adiustacja (Kalibracja) ze Świadectwem Wzorcowania AlcoForce E700

Od dzisiaj w ofercie naszej marki znajduje się komplet adiustacji (kalibracji), a także wzorcowania alkomatu. Posiadając atest adiustacji, a także świadectwo wzorcowania jesteśmy całkowicie pewni wiarygodności posiadanego analizatora wydechu.

Adiustacja(kalibracja) alkomatu

Najważniejszą częścią każdego alkomatu jest czujka, który wykrywa alkohol w wydychanym powietrzu. Na działanie sensora posiadają wpływ nie tylko Nasze pomiary, ale także upływający czas.

Adiustacja jest to czynność mająca na celu doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu – w Naszym przypadku dotyczy ona sensora analizatora wydechu. Alkomat jest konfigurowany w taki sposób, żeby wskazywał wartości alkoholu w wydychanym powietrzu najdokładniej jak to osiągalne.

Wykonujemy ją przy pomocy przeznaczonych do tego symulatorów, a także specjalnie przygotowanych wzorców etanolowych o konkretnych stężeniach.

Wzorcowanie alkomatu

Nasze laboratorium wystawia do alkomatu Świadectwo Wzorcowania. Dokument wystawiony jest na postawie wzorcowania – sprawdzenia poprawności działania alkomatu względem wzorca odniesienia. Wykonujemy dwie serie pomiarowe na dwóch różnorodnych wzorcach o ściśle określonych stężeniach etanolu – 0,100 mg/l i 0,250 mg/l.

Uzyskane wyniki pozwalają wskazać nam precyzyjny błąd pomiarowy oraz niepewność pomiarową badanego alkomatu. Dzięki temu mamy świadomość jak zachowuje się skalibrowany czujka alkomatu.

w przypadku, gdy alkomat demonstruje wartości w promilach (‰) przeliczamy tą wartość na mg/l przy pomocy specjalnego wzoru.

Jakość usług

W celu potwierdzenia wysokiej jakości naszych usług informujemy, iż wzorce etanolowe są okresowo badane w Głównym Urzędzie Miar.

Informujemy,używane symulatory wydechu producenta ACS Corp. Mają atesty.

Czas realizacji zamówienia wynosi 3-4 dni robocze.

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Alkomaty