• Producent: AlcoForce
  • Kategoria: Alkomaty

Adiustacja (Kalibracja) ze Świadectwem Wzorcowania AlcoForce Cobra

Od teraz w ofercie naszej producenta znajduje się zestaw adiustacji (kalibracji) oraz wzorcowania alkomatu. Mając dokument adiustacji i świadectwo wzorcowania jesteśmy w całości pewni wiarygodności posiadanego analizatora wydechu.

Adiustacja(kalibracja) alkomatu

Najważniejszą częścią każdego alkomatu jest detektor, który wykrywa alkohol w wydychanym powietrzu. Na działanie sensora posiadają wpływ nie tylko Nasze pomiary, ale także upływający czas.

Adiustacja jest to czynność posiadająca na celu doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu – w Naszym przypadku dotyczy ona sensora analizatora wydechu. Alkomat jest konfigurowany w taki sposób, żeby wskazywał wartości alkoholu w wydychanym powietrzu najdokładniej jak to możliwe.

Wykonujemy ją za pomocą asygnowanych do tego symulatorów oraz specjalnie przygotowanych wzorców etanolowych o potężnych stężeniach.

Wzorcowanie alkomatu

Nasze laboratorium wystawia do alkomatu Świadectwo Wzorcowania. Dokument wystawiony jest na postawie wzorcowania – sprawdzenia poprawności działania alkomatu względem wzorca odniesienia. Wykonujemy dwie serie pomiarowe na dwóch zróżnicowanych wzorcach o ściśle określonych stężeniach etanolu – 0,100 mg/l, a także 0,250 mg/l.

Uzyskane wyniki pozwalają wyznaczyć nam skrupulatny błąd pomiarowy oraz niepewność pomiarową badanego alkomatu. Dzięki temu mamy świadomość jak zachowuje się skalibrowany detektor alkomatu.

w przypadku, gdy alkomat przedstawia wartości w promilach (‰) przeliczamy tą wartość na mg/l za pomocą specjalnego wzoru.

Jakość usług

W celu potwierdzenia wysokiej jakości naszych usług informujemy, iż wzorce etanolowe są okresowo badane w Głównym Urzędzie Miar.

Informujemy,wykorzystywane symulatory wydechu marki ACS Corp. Mają certyfikaty.

Czas realizacji zamówienia wynosi 3-4 dni robocze.

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Alkomaty